Varför krigar Palestina och Israel?

År 1948, i kölvattnet av andra världskriget, utropade sig Israel till stat på den landyta som palestinier menar tillhör dem. Inom området finns en lång historia av både israeliska och palestinska folkgrupper som bosättare.

Konflikten mellan Israel och Palestina grundar sig i olika folkgruppers tycke om historisk rätt till marken. Men det finns fler faktorer som spelar in i konflikten:

  • Religiösa motsättningar mellan judiska och muslimska trossamfund
  • Historisk kunskap om marken som gått förlorad
  • Religiösa och ekonomiska intressen från andra nationer som förvärrar situationen

Varför krigar Palestina och Israel om marken?

Staten Israel bildades på mark som den palestinska folkgruppen anser helig, samt ha sig historisk rätt till. Problemet var att det redan bodde människor på den mark Israel tog i anspråk, nämligen muslimska Palestinier. Kringliggande arabiska nationer gick, tillsammans med palestinierna, till anfall mot den nya nationen i förhoppning om att förhindra dess etablering.

Det har blivit en utdragen konflikt som har lett till mycket lidande på båda sidor.